Simbologia

Castors

Edats:

Lema:

Etapes:

de 5 a 8 anys

Compartir

 • Promesa

 • Castor alegre

 • Castor animós

 • Castor Keeo

Manada

Edats:

Lema:

Etapes:

de 8 11 anys

Tant com puc

 • Promesa

 • Ensenya de Baloo

 • Ensenya de Bagheera

 • Ensenya Mowgli

Tropa

Edats:

Lema:

Etapes:

de 11 a 14 anys

Sempre apunt

 • Promesa

 • Segona Classe

 • Primera Classe

 • Scout Sant Jordi

Pioners

Edats:

Lema:

Etapes:

de 14 a 17 anys

Unitat

 • Promesa

 • Compromís

 • Cim

 • Pioner/a Sant Jordi

Clan

Edats:

Lema:

Etapes:

de 17 a 21 anys

Servir

 • Promesa / Aspirant

 • Escuder

 • Rover Scout

Scouters

Edats:

Lema:

de 21 anys en endavant

Sempre apunt per servir