Objetiu

Som una associació catalana que mitjançant el mètode scout els joves i infants són educats per tal de desenvolupar en ells un esperit crític i un compromís envers el seu entorn.

Sense ànim de lucre

Una associació econòmicament accessible per a tothom i que no pretén treure beneficis materials participant dins l’Escoltisme

De caràcter no partidista i aconfessional

No s’involucra políticament en cap aspecte. Així com abraça a totes aquelles religions que accepten el Moviment Scout

Mantenir l’ideal tradicional de l’Escoltisme

L’ideal de l’associació és treballar els objectius, principis i mètodes concebuts originalment per Baden Powell. Tot i que això ens suposi ser una associació més petita.

Oberta a tothom

Promou la tolerància i la igualtat sense distinció de l’origen dels seus integrants, amb l’objectiu de que tothom aprengui de tothom.