Escoltisme

Mètodología Scout, com treballem

WFIS Eurocamp London 2018

Llei escolta

Deu premisses que parlen del model de ciutadà i serveixen per definir tot aquells valors que hauria de tenir o treballar. El model es basa en la construcció de persones: en les que es pugui confiar, lleial, que ajudin als demés; solidaries, respectuoses amb tothom; educades, ecologistes, responsables, animoses, estalviadores i sanes.

Mas Guinardó, octubre 2022

La promesa

És un acte voluntari i individualitzat en el que tota persona que vulgui mostra el seu compromís a viure segons els principis de la llei escolta i a treballar per un món millor.

Cruz del Sur, febrer 2020

Educació per l'acció

Els principis educatius son trasmesos mitjançant jocs i altres activitats dinàmiques i atractives pels nois i noies, amb la educació per l'exemple com a millor exponent.

Pensament Scout, febrer 2019

Vida en petits grups

La convivència s'organitza en grups d’unes 5-8 persones, autogestionats, en que els nois i noies es reparteixen càrrecs i responsabilitats a la mesura de la seva edat. Es treballa l'autoexigència i el sentit de pertanyença a un grup ben cohesionat.

Pioners Condors, novembre 2019

En contacte amb la natura

El medi natural es el marc preferit per fer les nostres activitats, ja que afegueix el component d'aventura i descoberta que fa que les experiències viscudes en grup esdevinguin inolvidables.

Els nostres principis, com ens definim

Pensament Scout, febrer 2023

Apartidistes

Apartidistes i tolerants amb aquelles accions i pensaments que no vagin en contra dels ideals. Les nostres accions i intervencions es mantenen sempre al marge d’organitzacions polítiques. Encara que les nostres accions educatives no contenent cap adoctrinament polític, no podem oblidar la necessitat de educar en la consciencia ciutadana i mostrar als nostres membres les responsabilitats i els deures que han de practicar i exigir.

Sagrada Familia, novembre 2018

Pluriconfessionals

No intervencionistes en la tria de fe dels i les nostres integrants. Preparats per incloure persones que professin diferents fes, defensem un espai on tothom pugui practicar la seva fe, sempre i quant no vagin en contra del ideari escolta.

Campaments a Griebal, agost 2022

Ecologistes

Entenem el mediambient com un espai en que vivim, per tant cal viure de forma que no el perjudiquem. Alhora cal promulgar la conscienciació en la protecció del medi ambient.

Eurocamp London 2018

Multiculturals

Respectant totes les races, cultures, nacionalitats i orientacions sexuals, mantenint una postura activa en contra del racisme, la xenofòbia i la discriminació sexual. Alhora creiem que la construcció col·lectiva entre els membres dels diferents grups és essencial per una millora de la convivència.

Recullida d'aliments, novembre 2019

Socials

Mantenint un paper actiu i crític dins de la societat, formant persones útils, creatives i constructives per a la societat.

Formació ACS, novembre 2021

Educadors

Compromesos en tenir una oferta educativa continuada, progressiva i coherent en constant evolució, per tal de poder adaptar-nos als temps actuals i la realitat social que ens envolta. Educant amb programes adaptables a les capacitats de cada persona.