• Qui som?qui-somL’Associació Catalana de Scouts, es una organització de caràcter civil independent de tot partit  polític  i confessió religiosa, però amb el Compromís amb la formació integral dels seus membres.
 • L’Associació Catalana de Scouts, basa el seu sentir dins el marc associatiu   infantil  i  juvenil  de  Catalunya,   amb  una  actitud dialogant  i  tolerant,  i  amb  una  vocació  aglutinadora  de  les realitats scouts.L’Associació Catalana de Scouts,  es  membre  de  ple dret de la WFIS (World Federation of Independent Scouts) essent la primera  entitat  de  lleure  reconeguda  directament per una associació Mundial.

 

 • La WFIS  integra  aquelles associacions que han adoptat el Mètode Scout com a sistema educatiu integral, optant per afavorir i reforçar la  unitat  de  l’Escoltisme  formal  i compromès.  La  Federació WFIS  al 2019 agrupa   més  de  4.500.000 membres, en 22.000  agrupaments repartits en més de 60 països arreu del món.

 

 

 • A on pertanyem?a-on-pertanyemLa Federació Mundial de Scouts Independents (World Federation of Independent Scouts – WFIS) és una organització internacional, no governamental, fundada sobre els principis de l’Escoltisme mundial que busca la integració d’organitzacions Scouts i Guies tradicionals, nascuda amb la idea principal d’afavorir l’enteniment i intercanvi mitjançant acampades, cursos de formació, Jamborees…La World Federation of Independent Scouts (WFIS) nasqué el 5 d’octubre del 1996 a Laubach, Alemanya, amb 8 federacions i organitzacions Independents.

 

 • Durant la primera reunió es va decidir crear una federació de base que reunís a totes les federacions independents. A 1999 neix WFIS-Europa, Regió de la WFIS-Mundial al Continent.A l’octubre de 2003 se inicien els tràmits amb WFIS-Europa per crear una entitat al territori espanyol, que respongui a les inquietuds dels agrupaments amb un perfil més tradicional. El 28 de gener de 2006, a Laubach (Alemanya), durant l’Assemblea General de WFIS-Europa, l’Associació Catalana de Scouts, és reconeguda com Associació membre de ple dret.

 

 

 • D’on venim?El   quinze   de  gener  del   2004  va  néixer   l’Associació  Catalana  de  Scouts. Eren   diversos   agrupaments   els  que  la  varen  fundar. Procedents majoritàriament d’Acció Escolta de Catalunya, hereus de l’Associació d’Scouts de Catalunya. Aquest ja tenien una formació i tradició en el treball educatiu, sistemes de programes,  formació i  metodologies tradicionals dins el Mètode Scout, amb més de 50 anys d’història i experiències.Els seus membres fundadors van ésser:
  • Agrupament Scout Mas Guinardó – 31
  • Agrupament Scout Aeri Estel de Gel.
  • Agrupament Escolta Sagarmatha.