ACS
Associació Catalana de Scouts - WFIS Catalunya
Associació membre de WFIS-Europa des del 28 de gener de 2006
WFIS

COMISSARIAT

Si ho necesiteu, contacteu amb nosaltres


EQUIP EXECUTIU
 
Comissari Scout General Angel B. López Gómez comissarigral@ac-scouts.org
Comissari Scout Secretaria Xavier Adell i Porras secretarigral@ac-scouts.org
Comissari Scout Tresoreria Javier Talavera del Castillo tresorergral@ac-scouts.org
 
 
Associació Catalana de Scouts - WFIS Catalunya   ||   informacio@ac-scouts.org   ||   membres de WFIS des de 2006

Amb el suport de Secretaria de Joventut (Generalitat de Catalunya)